25 August 2010

People are stealing ‘our’ jobs?Mensen die ‘onze’ banen stelen? People are stealing ‘our’ jobs?People are stealing ‘our’ jobs?

About Hugo Messer

Hugo Messer is a Dutch entrepreneur, distributed agile team specialist, and author. He is the founder and owner of Bridge Global, a software services provider, and ekipa.co., an agile coaching agency. He has been building and managing teams around the world for the past several years. His passion is to enable people that are spread across cultures, geography and time zones to cooperate. Whether it’s offshoring or nearshoring, he knows what it takes to make global cooperation work.

36 thoughts on “People are stealing ‘our’ jobs?Mensen die ‘onze’ banen stelen? People are stealing ‘our’ jobs?People are stealing ‘our’ jobs?
 1. Very well written Hugo… It doesn’t matter from where you get your work done until and unless it matches expectation and standards of the company. World has become Global Village and those who don’t change will not sustain.

  Thanks for sharing it.

  Best Regards,
  Harshal

 2. De term ‘stelen’ kan alleen betrekking hebben op iets dat eigendom is van iemand. Het aannemen van een baan door buitenlandse werknemers omdat die de kwalificaties hebben voor een kostenniveau dat een bedrijf wil betalen is iets heel anders. Als die baan al eigendom is van iemand dan is het van het bedrijf dat die medewerker aanneemt.

  Er zit in mijn optiek echter wel een structureel probleem met outsourcing. Als een land een steeds groter deel van haar waardecreatie naar andere landen laat verdwijnen (omdat dit voordeling is op micro-economisch niveau) hoe kan zo’n land dan blijven functioneren op macro-economisch niveau?

  Zolang er in dat land nieuwe vormen van exporteerbare vormen van waardecreatie ontwikkeld worden met de zelfde snelheid als er bestaande banen verdwijnen is er geen probleem. Zodra de snelheid van dit creatieproces echter lager is dan de export-snelheid ontstaat er een structureel macro-economisch probleem.

  Het structurele handelstekort van de VS ten opzichte van China, Europe en de rest van de wereld ($4 miljard per dag) is hier waarschijnlijk een voorbeeld van. Vrijwel alle nieuwe banen die er in de VS bij komen zijn niet-exporteerbare diensten zoals verpleegkundigen en horeca functies. Industrieele productie en steeds meer R&D verdwijnen naar Azie en andere delen van de wereld. Als alle banen verdwijnen en niemand meer een inkomen heeft wie zijn dan je klanten als Amerikaans bedrijf-met-een-fabriek-in-China?

 3. Kijk, er is een verschil tussen de waarde van uien en spruiten die ‘uit het niets’ ontstaan (reele waarde) en de waarde van adviezen en applicaties (die dienen om de opbrengsten van andere reele oof virtuele waarde te vergroten). Let’s face it, het creeren van virtuele waarde is nauwelijks lokatiegebonden. Dat kunnen ze elders ook, maar dan goedkoper.

  Ik zou gewoon boer worden, dan heb je (als je de gewassen juist kiest) geen last van offshoring..

 4. Het valt mij op dat veel mensen niet in de gaten hebben dat IT langzamerhand een elementair bedrijfsmiddel is geworden en dus onderworpen wordt aan dezelfde waardeketen principes als andere productiemiddelen. Net zoals ooit de textiel en de zware scheepbouwindustrie uit Nederland zijn verdwenen, verdwijnt nu het ambachtelijke deel van de IT arbeid, zoals het ontwerpen, bouwen en beheren van gestandaardiseerde infrastructuren en toepassingen. Daarvoor in de plaats ontstaan er tal van nieuwe mogelijkheden bv op het gebied van geraffineerde exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan Google waar men op basis van een advertentiebedrijf een high-tech propositie naar de markt brengt.
  Probleem in Nederland is dat de politiek en het onderwijs dit soort nieuwe ontwikkelingen nog niet in de gaten hebben en dus initiatieven ondersteunen die bij de “oude IT” horen.

 5. Ha Hugo,
  Micro-economisch heb je helemaal gelijk en daarom is het voor ieder individueel bedrijf logisch om werk naar de goedkoopste plek te brengen. Als heel veel organisaties dat echter doen heeft dat wel voelbare effecten op de economie van zo’n land als geheel. De Nederlandse medewerkers van een Nederlands bedrijf zijn niet alleen een kostenpost op de loonlijst maar ook belastingbetalers en klanten van andere Nederlandse bedrijven. Als dat loon nu naar een Chinese medewerker gaat die waarschijnlijk dat loon niet uitgeeft aan Nederlandse diensten of de Albert Heijn, zeker geen Nederlandse loonbelasting hoeft te betalen en zijn geld ook niet onderbrengt bij de Rabo of het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds dan missen wij als samenleving dus een stukje geld. Marco-economisch is er dus wel een probleem.

  Zo lang dit op beperkte schaal gebeurt en met functies waar geen strategisch kennis in zit is het niet zo erg. Indien echte outsourcing feitelijk leidt tot de-industrialisatie ontstaat een risico dat een land volledig afhankelijk is van andere landen voor elementaire levensbehoeften. Is het handig als alle technologie waar onze samenleving op draait gemaakt wordt in China? Zonder IT staat in Nederland alles net zo stil als zonder elektriciteit. Willen we onze kritische infrastructuur helemaal in buitenlandse handen leggen? Lijkt me een overweging die over meer gaat dan een kosten-baten analyse met een tijdshorizon van 12 maanden.

  Jij en Dick zeggen dat er andere functies ontstaan omdat het land dat in kennis vooroploopt nieuwe concepten en hoogwaardige diensten zal ontwikkelen die de ge-outsourcte functie zullen vervangen om voor economische activiteit en werkgelegenheid te zorgen. Ik denk dat dat kan maar dat vergt dan wel structureel hoge investeringen in onderwijs e.d. Nederland valt de laatste 15 jaar uit de landen top-20 op onderwijs gebied. Wat kunnen wij over 10 jaar dat men in Azië niet sneller en goedkoper kan?

  De huidige situatie in de VS is in mijn ogen een helder voorbeeld van deze problematiek in een wat verder stadium. Alle industriële banen naar Mexico, China en Vietnam en dan … allemaal een paarse broek aan en solliciteren als marketing manager bij Google? Helaas. Zoveel is er niet te marketen. Je kan dan nog een tijdje de huizenprijzen elk jaar met 12% laten stijgen, elkaar je huizen gaan verkopen en net doen of dat je economie is maar dat is dus ook een eindige strategie gebleken.

  En nu? Amerikanen kunnen waanzinnig goed marketen maar maken ze nog iets dat de rest van de wereld wil? Met een groeiend handelstekort van 4+ miljard per dag lijkt het er niet op. Amerikaanse merken zijn dus weliswaar Amerikaanse merken, maar geen Amerikaanse producten. Apple is niet de eigenaar van de fabriek waar een Mac wordt gemaakt. Apple is, net als veel brands, een soort designbureau voor de Chinese industriële economie. De medewerkers van dat design/marketingbureau verdienen goed maar in aantal kan je daar geen land draaiend mee houden. Volgens de meetmethode die in de jaren ’80 in de VS gebruikelijk was (en in Europa vandaag nog steeds) is de werkloosheid in de VS meer dan 20% en stijgende. Alleen door werklozen die langer dan een jaar werkzoekend zijn gewoon niet meer te tellen houdt men de cijfers laag.

  Wat Richard zegt over de zichzelf-corrigerende markt is de waarheid als een koe. Probleem is dat het proces van correctie een samenleving langdurig in de ellende kan storten die vaak te voorkomen is. Argentinië heeft net een gruwelijk decennium achter de rug en Rusland heeft er 15 jaar over gedaan om de ineenstorting van de Sovjet-Unie te boven te komen (en dat lukt dan alleen nog maar vanwege grote hoeveelheden exporteer-bare natuurlijke hulpbronnen). Stellen dat ‘het geen probleem is’ omdat het uiteindelijk wel weer goed komt is gaat nogal makkelijk voorbij aan de ellende onderweg.

 6. Verder volledig met Dick eens dat het Nederlandse IT-onderwijs leerlingen goed op weg helpt als we in 1985 leefden. Voor 2010 is het inderdaad een drama. Maar het dan maar outsources van de werking van onze informatie infrastructuur lijkt me niet de oplossing.

 7. Het outsourcing verhaal is onderdeel van een groter probleem. Om ons huidige economische systeem overeind te houden zullen we altijd afhankelijk zijn van landen met lage inkomens. Wij zijn immers zo verwend met hele goedkope (consumenten) spullen die alleen met hele lage lonen gemaakt kunnen worden.
  Zelf willen we allemaal nog steeds loonstijgingen. Het geld voor de loonstijgingen moet wel ergens vandaan komen.
  Het wordt niet voor niets gezegd dat Amerika op een aantal fronten eigenlijk een 3e wereldland is. Als de westerse wereld blind blijft en denkt dat we onaantastbaar zijn hebben we het goed mis.
  De gedachte dat er uiteindelijk een balans komt is leuk, maar er is nog nooit een balans geweest en het is maar de vraag of die er ooit gaat komen. Wanneer is er een balans? Als wij het goed hebben?
  Iedereen weet dat China een enorme groei doormaakt en de komende (lange,lange) tijd die nog zal blijven doormaken. De bevolking heeft immers nog de mogelijkheid om economisch gezien te groeien, er is een gigantische afzetmarkt, ze hebben alle kennis inhuis en, niet onbelangrijk, ze hebben een regering die lak heeft aan andere internationale grootmachten.
  Als er ergens een flinke groei is, zal er ergens anders een daling zijn en die kan alleen maar in de westerse landen plaatsvinden.

 8. De vraag is natuurlijk of outsourcing een probleem is. Ik heb de tijd nog meegemaakt (zo’n 40 jaar geleden) dat er grote bezorgdheid leefde of de opmars van de computer niet tot massawerkloosheid zou leiden. In die tijd kon men zich echt niet voorstellen dat in 2010 de meeste Nederlanders hun brood zouden verdienen met het praten over dingen in plaats van met met het maken van dingen.
  De afgelopen 40 jaar heeft laten zien dat de groei in het ene deel van de wereld helemaal niet automatisch hoeft te leiden tot een daling in een andere deel. Zo lang dat andere deel maar kans blijft zien het een en ander te vertalen in productiviteitsverbeteringen is er theoretisch niets aan de hand. Maatschappelijk natuurlijk wel, vandaar mijn eerdere opmerking over de rol van de overheid in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder.

 9. Ik denk dat Dick van Gaalen de juiste snaar raakt. De historie toont aan dat mensen in allerlei landen leren omgaan met nieuwe technologiën. De overheid moet er aktiever mee omgaan en meer stimuleren. Mensen stimuleren zichzelf echter ook. Nieuwe zaken zijn per definitie minder bekend, maar lang niet altijd meer maakt onbekend ook onbemind. Mensen worden nieuwschieriger. Dat betekent ook dat nieuwe ideeën en daarmee nieuwe diensten eerder het levenslicht zien en de adoptiecurve vele malen sneller verloopt dan eind vorige eeuw. Er ontstaan dus constant sneller nieuwe markten. Ook in en direct rondom Nederland. Het is heus niet zo dat wij Nederlanders of Europeanen gedoemd zijn om straks aller uit andere werelddelen te halen, omdat wij zelf niets meer goedkoper of beter produceren of leveren. Dat is mij veel te negatief. Kijk naar jonge bedrijven als Bol.com of TomTom. Hyves bestaat pas 6 jaar, maar levert mooie diensten in deze regio. Onlangs is een prijsuitreiking van “De Leading Entrepreneur of the Year Award” geweest voor “de beste online ondernemer”. Deze prijs wordt al sinds 2001 vergeven. Maakt niet uit wat je er van vindt. Als ik de lijst met genomineerde bedrijven van de afgelopen 9 jaar eens doorneemt, dan kom ik tot de conclusie dat lang niet alles kommer en kwel is. Het blijven stimuleren van onze kennis economie is natuurlijk iets dat wij allemaal, overheid voorop, moeten blijven doen en dan vooral meer dan dat wij er nu aan doen.

 10. In reactie op het betoog van Arjen, het mooie van de markt is dat deze zich uiteindelijk ook zelf gaat corrigeren, al is dat op langer termijn. Neem bijvoorbeeld China, wanneer het consumenten niveau stijgt, zal de interne consumptie niet langer gedekt kunnen worden door de interne productie. Ook de lonen zullen dan stijgen, omdat werknemers relatief schaarser zullen worden. Daarmee zal het productie/ export vanuit de westerse landen juist weer explosief gaan stijgen.

  Waarschijnlijk zal dit pas tot uiting gaan komen in de komende decenia, maar het zal zich gaan corrigeren.

  Momeneel is dit proces ook merkbaar in Roemenie.

 11. Arjen, dank voor je uitdagende betoog. In mijn ogen is er geen sprake van het verplaatsen van de waarde creatie. Als een Nederlands bedrijf iets produceert (reeel of virtueel), dan creeert het Nederlandse bedrijf toegevoegde waarde. Daarvoor heeft het mensen nodig en die mensen huurt het in tegen een geld bedrag. Als dat geldbedrag lager is dan in Nederland, is in principe de toegevoegde financiële waarde in Nederland juist hoger. Met deze extra waarde/winst, kan het bedrijf groeien en creëert het nieuwe banen (die anders zijn dan degene die ze eerder verplaatste).

  Ik geloof ook niet dat ‘alle’ banen zullen worden verplaatst. In theorie zou alles wat met een pc en een kabel gedaan kan worden, vanaf een andere locatie gedaan kunnen worden. Bedrijven zullen dit vooral inzetten als er gebrek aan de ‘beste’ mensen ontstaat, waar een mis-match is tussen arbeidsmarkt aanbod en vraag, zoals in IT. De vergrijzing zal hier een stuwende rol krijgen.

  En anders kun je inderdaad altijd nog boer worden.

  Richard heeft denk ik ook een goed punt, want de economieën waar we het werk heen uitbesteden zullen ook meer welvaart krijgen en producten en diensten kopen die ‘wij’ produceren. Ik denk dat het in India en China nog wel even zal duren voordat de welvaart daar in de richting komt van Westerse landen, maar Oost Europa beweegt wel al die kant op.

 12. Uiteraard heeft Hugo gelijk dat er geen sprake kan zijn van het “stelen” van banen. Het is even wennen dat er de laatste decennia ongeveer 2 miljard mensen aangeschoven zijn aan onze arbeidsmarkt die voldoende opgeleid zijn en bereid zijn harder te werken voor een lager inkomen. Het is niet meer als rechtvaardig dat diegene die de beste dienst/product levert voor een aantrekkelijk prijs mag leveren.

  Ook is het volstrekt waar dat onze welvaart in hoge mate afhankelijk is van de goedkope goederen uit Azië.

  Wat ik net weer even wat te romantisch vind is het hij/zij verhaal. Hoe je het wend of keert, er is natuurlijk wel degelijk sprake van een mondiale concurrentie strijd. Landen als China doen er alles aan om een dominante positie in de wereld te verweven waarbij wij alleen maar nuttig zijn zolang we als consumptiemarkt dienen.

  Ook er vanuit gaan dat het allemaal vanzelf goed komt omdat we hier nieuwe diensten ontwikkelen is te gemakkelijk. Aziatische landen proberen zo snel mogelijk te klimmen op de waardeketen omdat daar het meeste geld te verdienen is.

  Als westerse bedrijven de Chinese markt op willen moeten ze een partnership met een Chinees bedrijf aangaan en technologietransfer doen. De voordelen van een eventuele technologische voorsprong zijn dus maar van korte duur.

  China heeft nu meer academici als Europa in de afgelopen 300 jaar voortgebracht heeft. Nederland heeft percentueel minder HBO’ers en academici als de ons omringende landen. Steeds vaker vraag ik me af of we wel een echte kenniseconomie zijn. Probeer in dit kader maar eens te verklaren waarom we gedurende de afgelopen decennia vooral aantrekkelijk zijn geweest voor laagopgeleide immigranten. Ik heb het gevoel dat het overheidsbeleid en het publieke denken volledig uit de pas loopt met de mondiale economische realiteit.

  Ik ben het eens met Arjan Kamphuis dat de macro economische gevolgen voor het westen enorm zullen zijn. Een van de laatste sectoren waar we nog een leidende rol hebben – de financiële dienstverlening – heeft het moeilijk en de corrigerende effecten waarover in deze thread gesproken wordt kunnen nog wel even op zich laten wachten: landen als China en India hebben nog een enorme voorraad lage loners “op de bank” en steeds meer andere landen storten zich op de outsourcings/productie markt.

 13. De vraag is eigenlijk wie steelt nu van wie? Arjen heeft hierboven denk ik al perfect verwoord dat outsourcing niet gezien kan worden als het stelen van banen. We zouden veel meer moeten kijken naar de oorzaak. Waarom gaan bedrijven over tot uitbesteden?

  Deels komt dit denk ik omdat men zich in Nederland “bestolen” voelt als men een beroep doet op een Nederlandse IT-leverancier. In goede tijden zijn hun tarieven gewoonweg veel te hoog. Ok, als het minder gaat zakken de tarieven ineens, maar naar mijn mening zijn ze dan nog te hoog.

  Voor veel organisaties wordt softwareontwikkeling op deze wijze onbetaalbaar. Ik begrijp dan wel dat men op zoek gaat naar alternatieve oplossingen.

  Daarnaast merk ik dat met name kleinere organisaties, zeker buiten de Randstad, moeite hebben om gekwalificeerde IT-medewerkers te vinden en vooral ook te behouden. Zij hoeven zich al helemaal niet te wenden tot één van de IT-leveranciers, want die vinden hen niet aantrekkelijk genoeg. Freelancer resulteren vaak niet in de gewenste continuïteit. Voor de ontwikkeling van hun business zijn deze mensen wel heel erg afhankelijk van de IT-ontwikkeling. Het lijkt mij ook in hun geval logisch dat zij hun heil elders gaan zoeken.

  Een terechte vraag die Arjen stelt is of dit uiteindelijk niet zal leiden tot verminderde economische groei, dit omdat er wel geld het land uitgaat. Deels zal dit zeker het geval zijn en lang niet al dat geld komt terug. Maar dit zou ook inhouden dat de outsourcer geen meerwaarde zou kunnen creëren met zijn nieuwe (in het buitenland geproduceerde) product. Dat laatste betwijfel ik. Ik neem aan dat een uitbesteder met het eindresultaat geld denkt te kunnen verdienen. En dat geld blijft natuurlijk wel in Nederland. Probleem is gewoon, dat de nieuwe dienst er niet (snel genoeg) zou komen als men het allemaal in Nederland moest ontwikkelen. Ik weet dus nog niet zo zeker of het macro-economisch (altijd) zo’n negatief effect heeft.

  En Ronald heeft absoluut gelijk dat er sprake is van een mondiale concurrentie. Talent zal in toenemende mate overal gezocht worden, zoals we eerder koffie en kruiden elders vonden. Begrijp me niet verkeerd, ik vind niet dat je talent met koffie en kruiden kunt vergelijken, maar in die tijd trokken we er als Nederlanders op uit. De huidige wij/zij discussie toont wat mij betreft aan dat we in Nederland veel minder ondernemend zijn. We zijn mogelijk bang onze (vermeend?) leidende positie in de wereld te verliezen.

  En als ik eerlijk ben, dan denk ik dat Nederland inderdaad een aantal treden op de internationale ladder gaat dalen. Er is elders namelijk heel veel talent te vinden. Zeer gemotiveerd talent. En uiteindelijk is de motivatie, het kennen en kunnen belangrijker dan de kosten.

  Vergeet de kostencomponent. Er is een talentenstrijd op komst! En daar gaat het niet over stelen, maar gewoon over het feit wie het slimst blijkt te zijn.

 14. Misschien klinkt: “ze stelen onze banen”weinig genuanceerd, maar het geeft wel de juist essentie aan. En met de banen valt er ook een stuk inkomsten weg binnen Nederland dat op een andere manier gecompenseerd zal moeten worden.
  De economie van een land draait om het rondpompen van geld (Geld moet rollen). Wat er nu gebeurd is dat er geld naar het buitenland wordt gepompt terwijl in Nederland arbeidsplaatsen verloren gaan.
  Bedrijven hebben een economische maatschappelijk rol en het outsourcen van hoogwaardige banen naar het buitenland vind ik niet vallen onder maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  Maar misschien komt dat omdat ik nog op school heb geleerd dat het hoofdoel van een onderneming het scheppen en behouden van werkgelegenheid was en dat dit tegenwoordig is vervangen door het maken van winst.

 15. Jan, dank voor je toevoeging. Ik denk dat er 2 dingen belangrijk zijn om op te merken in deze discussie:

  1. Economie is geen ‘zero sum game’. De taart wordt steeds groter, dus als er op korte termijn al banen zouden verwijden (zie punt 2), dan zal dit op lange termijn rechtgezet worden. De meeste onderzoeken wijzen dit laatste ook uit.

  2. In veel gevallen gaan bedrijven over tot offshoring omdat ze het talent, nodig om voort te bestaan en/of te groeien, niet in Nederland kunnen vinden. Bij grote multinationals gaat het vaak om grote aantallen en worden er banen ‘verplaatst naar het buitenland’, maar in het MKB (het overgrote deel van onze economie) gaat het vaak om ‘aanvulling’ en niet om ontslaan en (alleen) kostenbesparing.

  Het zou goed zijn als de media ging schrijven over het aantal banen dat gecreëerd wordt in plaats van alleen over ontslagen (en het liefst specifiek in verband gebracht met de besparingen die door offshoring zijn gerealiseerd en die hebben geleid tot extra werkgelegenheid).

 16. Wat een onzinnige uitspraak. Er zijn uitzonderingen, maar de meeste outsource/offshore projecten in software development waar ik op enige wijze bij betrokken was zijn goed mis gegaan, met name op het gebied van geleverde kwaliteit en communicatie. Het heeft ongetwijfeld zijn plek hoor, maar in de meeste gevallen sneuvelt je kwaliteit en is het moeizaam communiceren.

 17. Ik weet niet op welk (business)niveau die mensen met wie je hierover gesproken hebt behoren, maar dat is zeker geen slimme gedachte. Ik ben het zelf niet eens met “offshoring” ! Dat komt doordat ik in praktijk veel problemen tegen ben gekomen. De normen van de zaken zoals cultuur, communicatie en wat Gert Jan zei, kwaliteit zijn heel anders dan bij ons in W-Europa. Het beeld van Offshoring bij de meeste mensen is gevormd door het werk in India neerzetten. Ik denk dat met de komst van O-Europa als Offshore-gebied zullen de problemen rondom cultuur, tijdzone en communicatie veel minder worden. Maar ik blijf erbij, persoonlijk kies ik niet voor offshoring.

 18. Net als natuurwetten (bijv. dat water naar het laagste punt stroomt), zijn er ook economische wetmatigheden. Een voorbeeld daarvan is dat het werk verdwijnt naar die plek waar het het goedkoopst is. Dat ligt niet aan ‘mensen die onze banen stelen’, maar aan het feit dat zij wellicht hetzelfde werk goedkoper uit kunnen voeren.
  Een andere, veel interessantere, vraag is of zij inderdaad hetzelfde werk uitvoeren met dezelfde kwaliteit. Ik denk dat we in West-Europa moeilijk op prijs kunnen winnen, dus zullen we het van kwaliteit moeten hebben. Alles wat ik tot nu toe gezien heb van de resultaten van off-shoring was van dermate lage kwaliteit dat het werk dat erin is gaan zitten, uiteindelijk veel te duur betaald is geweest. In dat geval werkt de economische kracht vanzelf weer de andere kant op.

 19. Ik denk dat ‘we’ onze IT-jobs veeleer weggeven. Begin jaren ’80 van vorige eeuw begonnen er zodanig veel kandidaten aan een graduaat opleiding informatica, toen eigenlijk programmeur, dat er voor een tweejarige opleiding in Antwerpen zelfs toelatingsexamens werden ingericht. Voor alle afstuderenden was er werk.
  Nu, 25 jaar verder, trekt een IT opleiding nog een vijfde aantal kandidaten van toen. Wat is er fout gegaan?
  1) IT is een pispaal beroep. Weinig respect voor realisaties.
  2) Permanente bijscholing. Niet iedereen vindt het leuk dat er niet zoiets is als ervaring. Immers, ervaring van meer dan 10 jaar werkt eerder tegen in sommige gevallen.
  3) De uitdaging ontbreekt. De generatie van toen had thuis geen pc, want dat ding bestond pas. Een mainframe op school had nog iets mystiek. De nieuwere generatie is opgegroeid met een pc als gebruiksvoorwerk.
  4) Een inquate overheid die de vergrijzing nu pas ziet aankomen en geen maatregelen heeft genomen om dit knelpuntberoep te promoten.

  Of off-shoring nu de betere oplossing is, weet ik niet. Maar “it’s a dirty job and someone ‘s got to do it”.

 20. Met name dat laatste is inderdaad belangrijk. Als je voor de kennis afhankelijk bent van mensen die je niet kent en die erg ver weg zitten, kun je in onvoorziene situaties ineens in een moeilijk parket raken. Kennis is ook een stuk bedrijfskapitaal, daarom is het goed om altijd een paar mensen in je bedrijf te hebben die van de hoed en de rand weten. Alles maar domweg outsourcen omdat het zo lekker goedkoop is kan zich als een boemerang tegen je keren.

 21. Het verschaffen van banen is inderdaad een aardig neveneffect en ik denk dat veel van de banen die geoutsourced worden, zoals data entry, ook niet zouden bestaan hier omdat dit gewoon te duur is. In dit soort gevallen gaat het ‘baan stelen’ argument helemaal al niet op.

  Het enige wat mij opvalt en stoort is dat het vaak erg moeilijk is om goede controle te hebben op de kwaliteit van het werk en dat er vaak alsnog best wat uren verloren gaan met het controleren van andermans werk. Ook is er door outsourcing minder tot geen opbouw en overdracht van kennis binnen je organisatie, iets dat binnen de ICT toch wel een belangrijk is.

 22. Lage kosten is hoofddoel maar het verschaffen van een baan is natuurlijk een aardig neveneffect. En laten we wel wezen, degenen die daar op kankeren moeten gewoon zorgen dat ze een hogere toegevoegde waarde creëren Die ze in India of welk …shoring land dan ook niet kunnen realiseren

 23. Helemaal eens met Rob: alles is eigenbelang. Degene die outsourcet doet dat uit eigenbelang, en de degenen die daarop kankeren ook. Dus zo bezien hebben ze allemaal gelijk.

 24. Eens met Jacco, nog nooit zo’n reactie gehoord eigenlijk. De hele tekst komt me nogal marketing moraal ridderig over :

  ‘Naar mijn mening zijn we allemaal wereldburgers. Het maakt niet uit of ik Nederlands, Brits, Oekraïens of Indiaas ben. Iedereen heeft in deze wereld recht op een goed leven en een goedbetaalde baan.’ –

  Leuk verwoord maar niemand outsourced iets naar India omdat hij/zij de mensen daar zo graag een goedbetaalde baan wenst maar omdat het hem/haar minder kost aan lonen.

 25. Daar zit een kern van waarheid in.

  Alleen dit is een never ending story ben ik bang. Wij als Nederlanders voelen ons vaak te goed voor “simpele” banen. Waardoor er een tekort ontstaat, dit is gemakkelijk en goedkoop op te vullen via offshoring. Ik zie geen probleem.

  In mijn eigen sector heb ik daar (nog) geen last van. De vraag naar goede financials is op dit moment zeer groot. Indien iemand nog een goede financial kent en opzoek is naar een nieuwe uitdaging stuur hem door zou ik zeggen!!

 26. Offshoring/outsourcing geeft bedrijven juist de ruimte om zich bezig te houden met hun core business. Voorwaarde is wel dat outsourcing toegevoegde waarde moet hebben en de IT zorgen van het bedrijf moet wegnemen. Heel vroeger moesten bedrijven hun stroom zelf opwekken voor hun productie. Later waren ze toegewezen op de overheidsmonopolisten. Nu kopen de meeste bedrijven hun stroom in op een open markt. Dat is volgens mij ook de richting waar het naartoe gaat in de IT.

 27. Het hangt nogal van het type oogklep waarmee je naar het topic kijkt. Op micro-niveau is de stelling waarschijnlijk zelfs verdedigbaar terwijl op macro-niveau het inderdaad niet uitmaakt in je in een kantoor in Amsterdam of een kantoor in Bombay zit.

  Overigens is het statement niet nieuw en ook al toegepast toen we in Europe met industrialisering, mechanisatie en automatiseren begonnen, zeg maar zo’n 100 jaar geleden. Machines stelen onze banen, computers stelen onze banen, ICT steelt sowieso onze banen, en ga zo maar door. Iedereen steelt onze banen en toch is de welvaart in de laatste 100 jaar sterk toegenomen. Wel een beetje paradox, toch?

  Daarnaast hebben we in Nederland te maken met een krimp van de bevolking (?) Dus wat is nu helemaal het probleem? Een klein beetje meer visie op de toekomst, meer veranderingsbereidheid en een stukje zelfvertrouwen en deze hele discussie gaat uit als een nachtkaars.

 28. Ik denk dat juist een en/en ipv een of/of keuze het beste is.
  Slagkracht heb je als je snel kunt schakelen – lokaal, geen cultuur en taal barrieres. Lange termijn : outsourcing. De combinatie zal volgens mij idd tot een lichte groei van werkgelegenheid leiden, en tot een daling van de totale kosten.
  We hebben het dan niet over vervanging maar van aanvulling.
  Bovendien zorg je voor een behoud van kennis. Er moet altijd vanuit gegaan worden dat je huidige werknemer je toekomstige werkgever kan worden.
  Hoogovens is een mooi voorbeeld. China en India zijn heel hard groeiende economien – en Europa is dat zeker niet.

 29. Het is zo jammer dan sommige mensen niet goed weten wat ze een outsource company moeten vragen als ze iets laten maken of doen. Eisen aan een pakket zijn 1 van de belangrijkste zaken die vaak totaal niet terug te vinden zijn in de gemaakte afspraken.

  1. Is software te upgraden zonder dat iets breekt.
  2. Kan ik over de source beschikken (ook als dat duurder is).
  3. Is er goede documentatie.

 30. Ik vind dat vanuit landelijk economisch perspectief outsourcing naar lage lonen landen niet wenselijk is. In Nederland wordt werkgelegenheid vernietigt terwijl er een stroom geld je land uitgaat. En dat alleen om bedrijven op korte termijn extra winst op te leveren. We zouden nog eens goed moeten kijken naar de lessen die Ford ons leerde. Koopkracht van je werknemers is goed voor de locale economie en daardoor weer goed voor je bedrijf.

 31. En hoe is het met Ford afgelopen? ;)

  Outsourcen om financiële voordelen (denken) te kunnen behalen is tot daar aan toe. Dan ben je in ieder geval eerlijk naar je werknemers en zou je meetbaar doel kunnen benoemen.

  Het begint te kriebelen bij verhalen over core business en hoe het vervelende werk weg gaat en er alleen leuk werk overblijft.

 32. Het probleem met Offshoring is dat het niet bestaat. Je kunt niet een onsje offshoring bestellen en generieke uitspraken over kwaliteit zijn zeer gevaarlijk. De discussie of ‘ze’ onze banen stelen is wellicht interessant, maar dan stel ik voor dit ook wat breder te trekken. Wie koopt er nog textiel uit Twente? Wie nog TV’s uit Eindhoven? Wie nog auto’s uit Tuindorp? Er zijn al heel wat banen gestolen, maar zelden een industrie verdwenen. Sterker nog: wie niet goedkoper, beter, sneller en meer heeft geproduceerd heeft zijn zaak kunnen sluiten. Mijn advies is dan ook altijd om offshoring strategisch in te zetten. Bepaal eerst wat je er mee wil bereiken en meet dit ook. Mijn ervaring is dat op termijn alle aspecten (prijs, kwaliteit, snelheid) het winnen van een puur NL-aanpak. Maar je moet het wel echt willen (wie wordt er afgerekend op het welslagen ervan) en je moet zeker ook doorzetten (dat moeilijk communiceren en die cultuur-zaken liggen vaak aan ons zelf).

 33. Toch vind ik dat IT ook echt in “in eigen boezem” moet kijken.
  Steeds meer kom ik IT’ers tegen die erkennen dat het een en ander toch wel wat uit de hand is gelopen, zware budget ontsporingen, projecten die mislukken, toch wel opvallend dat er in IT begrippen als “shelfware” en “hype cycle” zijn kunnen ontstaan, menig IT manager erkent ondertussen dat hij/zij kleine koninkrijkjes heeft opgebouwd
  Interessante whitepaper kan je downloaden op de ServiceNow website=> IT 1.0 was technologie, IT 2.0 was process ( ITIL ) in IT 3.0 draait het allemaal om de mensen, eindelijk beginnen we te beseffen dat we onze interne klant niet als klant moeten zien (Itil) maar als collega http://info.service-now.com/LP=242
  voor IT”ers die dat beseffen , zal er meer dan genoeg werk zijn/blijven

 34. I like the valuable information you provide to your articles. I?ll bookmark your blog and test again here frequently. I’m relatively sure I?ll be informed lots of new stuff proper here! Good luck for the next!

 35. Superb web page. A great deal of strategies right here. Now i’m submitting them to a few close friends ans likewise discussing in delectable. And definitely, thanks on the hard work!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *