Openness and trust in offshore relationships

One thought on “Openness and trust in offshore relationships
  1. Interessant artikel en boek. Belangrijk is na de constatering dan ook, hoe ga je hier mee om? Hoe kom je van een constatering, een buikgevoel, naar een echte verandering in de relatie.
    Medewerkers die een belangrijke rol, een bepalende rol, spelen in een offshore relatie spelen worden ook beinvloed door de ‘buitenwereld’. En dat hoort ook bij de Openness in de relatie. Deel die ‘aansturingen’ van buiten ook met elkaar. En werk dan aan de verandering bij je zelf.