Openness and trust in offshore relationships

About Hugo Messer

Hugo Messer is the CEO of Bridge Global IT Staffing and is a Global IT Staffing Expert.Hugo Messer has been building and managing teams around the world for over 7 years. His passion is to enable people that are spread across cultures, geography and time zones to cooperate. Whether it’s offshoring or nearshoring, he knows what it takes to make a global cooperation work.Read his articles here.To know more about Hugo and his global team building programs visit www.hugomesser.com

One thought on “Openness and trust in offshore relationships
  1. Interessant artikel en boek. Belangrijk is na de constatering dan ook, hoe ga je hier mee om? Hoe kom je van een constatering, een buikgevoel, naar een echte verandering in de relatie.
    Medewerkers die een belangrijke rol, een bepalende rol, spelen in een offshore relatie spelen worden ook beinvloed door de ‘buitenwereld’. En dat hoort ook bij de Openness in de relatie. Deel die ‘aansturingen’ van buiten ook met elkaar. En werk dan aan de verandering bij je zelf.