Openness and trust in offshore relationshipsOpenheid en vertrouwen in offshore relatiesÖppenhet och förtroende i offshorerelationerOffenheit und Vertrauen in Offshore Beziehungen

About Hugo Messer

Hugo Messer is a Dutch entrepreneur, distributed agile team specialist, and author. He is the founder and owner of Bridge Global, a software services provider, and ekipa.co., an agile coaching agency. He has been building and managing teams around the world for the past several years. His passion is to enable people that are spread across cultures, geography and time zones to cooperate. Whether it’s offshoring or nearshoring, he knows what it takes to make global cooperation work.

One thought on “Openness and trust in offshore relationshipsOpenheid en vertrouwen in offshore relatiesÖppenhet och förtroende i offshorerelationerOffenheit und Vertrauen in Offshore Beziehungen
  1. Interessant artikel en boek. Belangrijk is na de constatering dan ook, hoe ga je hier mee om? Hoe kom je van een constatering, een buikgevoel, naar een echte verandering in de relatie.
    Medewerkers die een belangrijke rol, een bepalende rol, spelen in een offshore relatie spelen worden ook beinvloed door de ‘buitenwereld’. En dat hoort ook bij de Openness in de relatie. Deel die ‘aansturingen’ van buiten ook met elkaar. En werk dan aan de verandering bij je zelf.