31 October 2013

Lean distributed startups: How to launch your product with an offshore team?

About Hugo Messer

Hugo Messer is the CEO of Bridge Global IT Staffing and is a Global IT Staffing Expert.Hugo Messer has been building and managing teams around the world for over 7 years. His passion is to enable people that are spread across cultures, geography and time zones to cooperate. Whether it’s offshoring or nearshoring, he knows what it takes to make a global cooperation work.Read his articles here.To know more about Hugo and his global team building programs visit www.hugomesser.com

3 thoughts on “Lean distributed startups: How to launch your product with an offshore team?
  1. Spannende opdracht die je je jezelf hebt gegeven Hugo.

    De methode van Eric Ries impliceert dat er een hoge mate van interactie is tussen ontwikkelaar en implementator/tester.

    Die hoge mate van interactie en het Trial and Error gehalte van de Ries benadering staat in mijn ervaring op gespannen voet met lange afstanden, cultuurverschillen en CMM5.

    Ik kijk daarom uit naar vervolgartikelen en praktijkvoorbeelden :-).

  2. Heya ich bbin zum ersten Mall hier. Ich stieß auf fand dieses Board und ich fonde es wirklich
    wirjlich nützlich und es half mir eine Mege viel. Ich hoffe, etwas zurück und Hilfe geben, andere wie Sie half me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.