17 August 2012

How to choose the right partner for outsourcing and offshoring: 5 stepsHoe de juiste partner voor outsourcing en offshoring kiezen: 5 stappen 5 steg till att välja rätt partner för outsourcing och offshoringWie man den richtigen Partner für Outsourcing und Offshoring auswählt: 5 Schritte

About Hugo Messer

Hugo Messer is a Dutch entrepreneur, distributed agile team specialist, and author. He is the founder and owner of Bridge Global, a software services provider, and ekipa.co., an agile coaching agency. He has been building and managing teams around the world for the past several years. His passion is to enable people that are spread across cultures, geography and time zones to cooperate. Whether it’s offshoring or nearshoring, he knows what it takes to make global cooperation work.

2 thoughts on “How to choose the right partner for outsourcing and offshoring: 5 stepsHoe de juiste partner voor outsourcing en offshoring kiezen: 5 stappen 5 steg till att välja rätt partner för outsourcing och offshoringWie man den richtigen Partner für Outsourcing und Offshoring auswählt: 5 Schritte
  1. Een mooi stappen plan Hugo. Veelal wordt er alleen gekeken naar de kosten. Helaas vergeten veel bedrijven om ook de focus te leggen op de mensen. En dan bedoel ik de mensen van de leverancier die sturing geven aan de relatie. Uiteindelijk zijn het de mensen die het vertrouwen waar moeten maken. En zijn het de mensen die moeten samenwerken.
    Ik heb me hier de laatste tijd op gestort en ben tot de conclusie gekomen dat investeren in een beter intermenselijke relatie een veel betere business case heeft dan bijvoorbeeld switchen van leverancier. En om dat dan te voorkomen zou je meteen aan het begin van het traject moeten investeren in die relatie.
    Voorwaarde 6?

  2. Hi Erik,

    goede toevoeging! ik geloof absoluut dat de menselijke relatie cruciaal is. Inderdaad zou stap 6 kunnen zijn dat je tijd investeert in het bezoeken van elkaars kantoren en samen eens wat eten/drinken om elkaar beter te leren kennen. Deze investering moet vanaf dag 1 gemaakt worden omdat je anders een routine bouwt die afstandelijk is en dit is moeilijk weer recht te trekken.