14 December 2011

Dutch government: offshoring is no ground for collective firingDutch government: offshoring is no ground for collective firingHolländska regeringen: Offshoring är ingen giltig grund för kollektiv uppsägningNiederländische Regierung: Offshoring ist keine Begründung für kollektive Entlassungen

About Hugo Messer

Hugo Messer is a Dutch entrepreneur, distributed agile team specialist, and author. He is the founder and owner of Bridge Global, a software services provider, and ekipa.co., an agile coaching agency. He has been building and managing teams around the world for the past several years. His passion is to enable people that are spread across cultures, geography and time zones to cooperate. Whether it’s offshoring or nearshoring, he knows what it takes to make global cooperation work.

3 thoughts on “Dutch government: offshoring is no ground for collective firingDutch government: offshoring is no ground for collective firingHolländska regeringen: Offshoring är ingen giltig grund för kollektiv uppsägningNiederländische Regierung: Offshoring ist keine Begründung für kollektive Entlassungen
 1. Prachtige redeneringen, maar het blijft een feit dat onze maakindustrie grotendeels is verdwenen. en als we niet uitkijken gaat de dienstverlening er achter aan. We zouden overschakelen op een kennis economie. Ik vraag me af of de opkomende landen ons daar straks nog voor nodig zullen hebben. Het probleem is dat er binnen de EU onvoldoende verdiencapaciteit overgebleven is om de crisis op korte termijn te boven te komen. Europese regeringen, banken en concerns hebben zich vooral op korte termijn winst doelstellingen gericht en daarmee onherstelbare schade aan de economische en sociale structuur aangericht. Alle vrije markt prietpraat ten spijt.

 2. Als eerste betreft het een voorstel vanuit de politiek, een business die toch bekend staat om ‘proefballonen’ en worden er wederzijds verkeerde argumenten als waarheid gepresenteerd. Nu leidt global sourcing wel degelijk tot banenverlies omdat bedrijven uit winstbejag kiezen voor goedkope arbeid. Dat ontkennen is preken voor eigen parochie en dus krijg ik de indruk dat hier vooral een poging gedaan wordt om mensen te mobiliseren om iets tegen te houden wat slecht uitkomt. Halve waarheden en volle leugens zijn de instrumenten van een politicus.

  Een Diederik Stapel onderzoek wordt ter argumentatie gebruikt waarbij voorbij gegaan wordt aan een andere tendens. Namelijk het naar Nederland halen van ‘hoogopgeleiden’ die met belastingvoordelen de arbeidsmarkt verstoren. Steeds meer expats bezetten daardoor functies die evengoed gedaan kunnen worden door de studenten die jaarlijks van de universiteiten stromen maar hierdoor geen werk kunnen vinden. Het genoemde tekort in punt 2 moet dan ook met een korrel zout genomen worden omdat ook hier grote vraagtekens bij cijfers gezet mogen worden.

  Laatste alinea is nog een poging om dingen anders voor te stellen dan ze werkelijk zijn door het betere gedrag van MKB als voorbeeld te nemen. Deze hebben juist door het gedrag van multinationals te maken met oneerlijke concurrentie doordat eerste wel de lusten maar niet de lasten willen. Want het gaat inderdaad om het nemen van verantwoordelijkheid, wat ik nog weinig zie bij de goedbetaalde bankiers.

 3. Alhoewel ik de beweegreden van sommige bedrijven wel begrijp, is mijn begrip voor ontslag van werknemers om die reden wel een beetje zoek. Hoewel ik me politiek verder niet bezig hou, vind ik het standpunt van PvdA wel terecht.

  Ik lees uit meerdere opinies en onderzoeken dat het outsourcen door offshoring toe te passen meestal tot meer beperkingen leidt dan oplossingen. En dat de groei, of juist de belemmering van groei, van een bedrijf heel vaak te maken heeft met de branche en de eigen instelling.

  Het tekort in de IT is een beetje in de hand gewerkt. Er is geen branche zo grillig en verlangd zo veel van de werknemers dan de IT. Scholing? Ja dat beloven ze allemaal, net als groei. Wordt er iets mee gedaan…? Zelden… In de meeste gevallen moet er eerst geld verdiend worden zodat de baas z’n Mercedes kan blijven rijden (op zich wel logisch, maar ik gebruik het even als overdrijving) en puntje bij paaltje is er geen budget en geen tijd… En dan? Er wordt veel, in de meeste gevallen te veel, van de werknemers verwacht zonder dat hier enige opbouwende compensatie tegenover staat. En daar haken de meeste mensen, zelfs IT’ers, op af…

  Een bijkomend ‘probleem’ voor bedrijven is dat heel veel IT’ers zelfstandig zijn. Dus ik denk niet dat er echt te spreken is over een ‘tekort’, maar een schaarste aan mensen die in dienst willen.

  Trek nu zelf de conclusie waar het probleem zit…